Quyết định về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Số ký hiệu văn bản Số:738 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/06/2022
Ngày hiệu lực 07/06/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong 03 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm QĐ 738 ngày 7.6.2022 khen VHCS.pdf
Văn bản mới