Quyết định về việc khen thưởng học sinh tiêu biểu xuất sắc năm học 2021-2022
Số ký hiệu văn bản Số:721 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/05/2022
Ngày hiệu lực 27/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc khen thưởng học sinh tiêu biểu xuất sắc năm học 2021-2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm QĐ 721, khen học sinh năm học 21-22.pdf
Văn bản mới