Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số: 691/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/05/2022
Ngày hiệu lực 16/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai” năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ 691 huyện Khen_thuong_cai_cach_hanh_chin20220516091623806_Signed.pdf
Văn bản mới