Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022
Số ký hiệu văn bản Số: 684/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2022
Ngày hiệu lực 06/05/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi nhiệm kỳ 2017-2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm QĐ 684 ngày 6.5.2022 khen công tác đoàn.pdf
Văn bản mới