Quyết định Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản Số: 345 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/03/2022
Ngày hiệu lực 04/03/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm QĐ 345 ngày 4.3.2022 khen covid.pdf
Văn bản mới