Quyết định Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững” năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số:295 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/02/2022
Ngày hiệu lực 22/02/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lào Cai xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững” năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm QĐ 295, ngày 22.2.2022 khen NTM và giảm nghèo bền vững.pdf
Văn bản mới