Quyết định Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua toàn diện năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số:291/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/02/2022
Ngày hiệu lực 21/02/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua toàn diện năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm QĐ 291, khen toàn diện 2021.pdf
Văn bản mới