Quyết định Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số” năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số:281/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/02/2022
Ngày hiệu lực 16/02/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khoẻ nhân dân và công tác dân số” năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm QĐ 281 ngày 16.2.2022 khen bảo vệ, chăm sóc sức khỏe ND.pdf
Văn bản mới