Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số:109/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2022
Ngày hiệu lực 18/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Thanh niên làm chủ đất nước” năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm QĐ 109 ngày 18.1.2022 khen thanh niên làm chủ đát nước.pdf
Văn bản mới