Quyết định khen thưởng điển hình tiên tiến Khối thi đua xã, thị trấn năm 2021
Số ký hiệu văn bản Số 71/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định khen thưởng điển hình tiên tiến Khối thi đua xã, thị trấn năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm QĐ 71 ngày 10.1.2022 khen điển hình tiên tiến.pdf
Văn bản mới