V/v tăng cường biện pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Số ký hiệu văn bản 1230/UBND-VX
Ngày ban hành 12/09/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Trích yếu nội dung V/v tăng cường biện pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lương Thanh Hương
Tài liệu đính kèm Tang_cuong_PC_bao_luc_XHTE_20220220912111431971_Signed.pdf
Văn bản mới