Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
Số ký hiệu văn bản 1044/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/09/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Lê Xuân Quỳnh
Tài liệu đính kèm QD_CMD_Vuong_Van_Tuan_201_220820220912020417914_Signed.pdf
Văn bản mới