Về việc tăng cường quản lý chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 1218/UBND-VX
Ngày ban hành 09/09/2022
Ngày hiệu lực 09/09/2022
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường quản lý chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lương Thanh Hương
Tài liệu đính kèm Ve_viec_tang_cuong_quan_ly_cha20220909082233330_Signed.pdf
Văn bản mới