Danh sách tặng Danh hiệu thi đua cho cá nhân và Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực"năm học 2019 - 2020
Số ký hiệu văn bản 1181/QĐ- UBND
Ngày ban hành 28/09/2020
Ngày hiệu lực 28/09/2020
Trích yếu nội dung Danh sách tặng Danh hiệu thi đua cho cá nhân và Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua "Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực"năm học 2019 - 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm ds_ktgd_kem_qd-_ca_nhan_nh_20120200928082359606_signed.pdf
Văn bản mới