V/v Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá
Số ký hiệu văn bản 46/TB-TCKH
Ngày ban hành 28/09/2020
Ngày hiệu lực 28/09/2020
Trích yếu nội dung V/v Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Đức Tuấn
Tài liệu đính kèm tb_kq_lua_chon_don_vi_dau_gia_20200928035623022_signed.pdf
Văn bản mới