Về việc công bố, công khai thông tin điều chỉnh cục bộ quy hoạch
Số ký hiệu văn bản 68b/PKTHT-XD
Ngày ban hành 07/07/2020
Ngày hiệu lực 07/07/2020
Trích yếu nội dung Về việc công bố, công khai thông tin điều chỉnh cục bộ quy hoạch
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nông Văn Tim
Tài liệu đính kèm cong-khai-quy-hoach.pdf
Văn bản mới