Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Hoàng Thanh Tỏn để xây dựng công trình : Tái định cư khu hành chính các cơ quan huyện Văn Bàn trên đường tuyển T25 kéo dài (Đường D11 theo quy hoạch ) đoạn (Km 0+535m) đến (Km 0+835m); Hạng mục: xây dựng tuyến đường D11 từ (km 0 +535m) đến nút giao N17.
Số ký hiệu văn bản 669/QĐ- UBND
Ngày ban hành 25/06/2020
Ngày hiệu lực 25/06/2020
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Hoàng Thanh Tỏn để xây dựng công trình : Tái định cư khu hành chính các cơ quan huyện Văn Bàn trên đường tuyển T25 kéo dài (Đường D11 theo quy hoạch ) đoạn (Km 0+535m) đến (Km 0+835m); Hạng mục: xây dựng tuyến đường D11 từ (km 0 +535m) đến nút giao N17.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Hoàng Văn Quang
Tài liệu đính kèm qd_669_2020062502274063763020200625024001171_signed.pdf
Văn bản mới