Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020
Số ký hiệu văn bản 128/KH-UBND
Ngày ban hành 10/07/2020
Ngày hiệu lực 10/07/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm ke_hoach_trien_khai_thuc_hien_20200711083252077_signed.pdf
Văn bản mới