Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Văn Bàn
Số ký hiệu văn bản 1023/QĐ- UBND
Ngày ban hành 14/09/2020
Ngày hiệu lực 14/09/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Văn Bàn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm qd_kien_toan_hoi_dong_tiep_can20200914112400260_signed.pdf
Văn bản mới