v.v hợp đồng giáo viên năm học 2020-2021
Số ký hiệu văn bản 575/TB-UBND
Ngày ban hành 14/09/2020
Ngày hiệu lực 14/09/2020
Trích yếu nội dung v.v hợp đồng giáo viên năm học 2020-2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm tb_hop_dong_gd_20090804253015820200914103735395_signed.pdf
Văn bản mới