V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức, hạng viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1021/UBND-TH
Ngày ban hành 11/09/2020
Ngày hiệu lực 11/09/2020
Trích yếu nội dung V/v tổ chức thi nâng ngạch công chức, hạng viên chức lên chuyên viên hoặc tương đương năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Dũng
Tài liệu đính kèm to_chuc_thi_nncc_thvc_200915083351379370_20200916053437514.pdf
Văn bản mới