Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo nghị định 68/200/NĐ-CP tỉnh Lào Cai năm 2019
Số ký hiệu văn bản 23/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2018
Ngày hiệu lực 12/12/2018
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo nghị định 68/200/NĐ-CP tỉnh Lào Cai năm 2019
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Nguyễn Văn Vịnh
Tài liệu đính kèm 23-nq-hdnd_201812181246511451420181218124800362_30006.pdf
Văn bản mới
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN VĂN BÀN TỈNH LÀO CAI
Cơ quan chịu trách nhiệm: UBND huyện Văn Bàn
Địa chỉ: Thôn Văn Tiến, xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
Người chịu trách nhiệm chính: Ông Lê Xuân Quỳnh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Bàn
Điện thoại: 02143.822.170| Fax: 02143.822.170
Email: contact-vanban@laocai.gov.vn
image banner