Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Văn Bàn
Số ký hiệu văn bản 531/QĐ- UBND
Ngày ban hành 22/05/2020
Ngày hiệu lực 22/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc kiện toàn Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện Văn Bàn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Hoàng Văn Quang
Tài liệu đính kèm qd_kien_toan_hd_tiep_can_pl_2020200522073540849_signed.pdf
Văn bản mới