Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng biên chế; việc chấp hành kỷ luật kỷ cương đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến ngày 30/6/2022
Số ký hiệu văn bản 229/QĐ-TT.HĐND
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày hiệu lực 05/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng biên chế; việc chấp hành kỷ luật kỷ cương đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến ngày 30/6/2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Phí Công Hoan
Tài liệu đính kèm qd_225_hdnd_20220808090121460460.pdf
Văn bản mới