V/v tăng cường công tác tuyên truyền tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Văn Bàn quê hương nghĩa tình” năm 2022
Số ký hiệu văn bản 1041/UBND-VX
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày hiệu lực 05/08/2022
Trích yếu nội dung V/v tăng cường công tác tuyên truyền tham gia Cuộc thi ảnh nghệ thuật “Văn Bàn quê hương nghĩa tình” năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lương Thanh Hương
Tài liệu đính kèm tang_cuong_cong_tac_tuyen_truy20220805093124432_signed.pdf
Văn bản mới