V/v tuyên truyền triên khai Chỉ thị 10-CT/TW về công tác khí tượng thuỷ văn; Phòng chống HIV/AIDS; Chủ trương, đường nối xây dựng NTM; Cài đặt App “Báo cháy 114” trên địa bàn huyện Văn Bàn
Số ký hiệu văn bản Số:348 /UBND-VX
Ngày ban hành 25/03/2022
Ngày hiệu lực 25/03/2022
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền triên khai Chỉ thị 10-CT/TW về công tác khí tượng thuỷ văn; Phòng chống HIV/AIDS; Chủ trương, đường nối xây dựng NTM; Cài đặt App “Báo cháy 114” trên địa bàn huyện Văn Bàn
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lương Thanh Hương
Tài liệu đính kèm cong_van_tuyen_truyen_trien_kh20220325011228367_signed.pdf
Văn bản mới