Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất do UBND xã Tân An quản lý để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel, huyện Văn Bàn
Số ký hiệu văn bản 510 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/03/2022
Ngày hiệu lực 25/03/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất do UBND xã Tân An quản lý để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel, huyện Văn Bàn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Lê Xuân Quỳnh
Tài liệu đính kèm 2_ubnd_xa_220322022621541540_220220325013203604_signed.pdf
Văn bản mới