Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Trương Văn Hoà để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel, huyện Văn Bàn
Số ký hiệu văn bản Số:511 /QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/03/2022
Ngày hiệu lực 25/03/2022
Trích yếu nội dung Về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất của hộ ông Trương Văn Hoà để thực hiện dự án: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel, huyện Văn Bàn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Lê Xuân Quỳnh
Tài liệu đính kèm 1_truong_van_hoa_220322022527520220325015151638_signed.pdf
Văn bản mới