V.v công khai thông tin các nội dung báo cáo giám sát xã hội ban QLDA 2 gửi nhà tài trợ
Số ký hiệu văn bản 1042/BQLDA 2- PID5
Ngày ban hành 13/07/2021
Ngày hiệu lực 13/07/2021
Trích yếu nội dung V.v công khai thông tin các nội dung báo cáo giám sát xã hội ban QLDA 2 gửi nhà tài trợ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Đầu tư - Xây dựng
Người ký duyệt Lê Minh Nam
Tài liệu đính kèm 1042.pdf
Văn bản mới