Đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH

2. PHẠM VI

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

6. BIỂU MẪU

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Trần Duy Khánh

Bùi Thống Nhất

Trần Viết Phương

Chữ ký

 

 

 

 

 

Chức vụ

Đội trưởng Đội Cảnh sát GT,TT

Trưởng Công an huyện Văn Bàn

Phó Giám đốc


SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi

Trang/Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần sửa đổi

Ngày sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MỤC ĐÍCH

Quy định nội dung, trình tự và trách nhiệm trong việc đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máytheo đúng quy định của pháp luật.

2. PHẠM VI

- Áp dụng cho việc cấp đăng ký, cấp biển số lần đầu mô tô, xe gắn máy tại Công an cấp huyện.

- Công an huyện Văn Bàn tổ chức triển khai thực hiện quy trình này.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong Công an nhân dân.

- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.1.

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- CSGT: Cảnh sát giao thông.

- GCN ĐKX: Giấy chứng nhận đăng ký xe.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Cơ sở pháp lý

 

- Luật Giao thông đường bộ (Luật số 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008).

- Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Thông tư số 59/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định công tác nghiệp vụ cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ của lực lượng Cảnh sát giao thông.

- Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

5.2

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

 

Không.

5.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

1. Giấy khai đăng ký xe (Mẫu số 01).

x

 

2. Giấy tờchuyển quyền sở hữu của xe.

x

 

3. Giấy tờlệ phí trước bạ.

x

 

4. Giấy tờnguồn gốc của xe.

x

 

5. Giấy tờ của chủ xe.

x

 

5.4

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ.

5.5

Thời gian xử lý

 

Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; cấp giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5.6

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

- Nộp hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Công an huyện hoặc nộp giấy khai đăng ký xe tại Cổng dịch vụ công trực tuyến.

- Qua dịch vụ bưu chính theo đề nghị của công dân.

5.7

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả

 

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (theo quy định của Thủ tướng Chính phủ).

5.8

Lệ phí

 

Thu theo Thông tư số 229/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

5.9

Quy trình xử lý công việc

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định (điền vào Giấy khai đăng ký xe)

Cá nhân

Giờ hành chính.

Hồ sơ theo mục 5.3, Mẫu số 01

B2

Nộp hồ sơ đề nghị đăng ký, cấp biển số xe tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trụ sở Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký. Kiểm tra đối chiếu giấy tờ chủ xe, giấy khai đăng ký xe với các giấy tờ của xe. Sắp xếp hồ sơ theo thứ tự: Giấy khai đăng ký xe, giấy tờ lệ phí trước bạ, giấy tờ chuyển quyền sở hữu, giấy tờ nguồn gốc và các giấy tờ của xe liên quan đến chủ xe (nếu có), đánh số thứ tự, thống kê, trích yếu tài liệu vào bìa hồ sơ.

Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả/ cá nhân

Cấp ngay biển số sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe hợp lệ; cấp giấy chứng nhận đăng ký xe thì thời hạn hoàn thành thủ tục không quá 2 ngày làm việc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nếu hồ sơ đăng ký xe không đảm bảo thủ tục theo quy định thì hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần cho chủ xe hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 

Trường hợp chủ xe khai đăng ký xe trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia: Dữ liệu điện tử giấy khai đăng ký xe trực tuyến sẽ được Cổng dịch vụ công Quốc gia truyền về hệ thống đăng ký xe của Cục Cảnh sát giao thông, hệ thống tự động ra thông báo cho chủ xe. Chủ xe mang xe, hồ sơ xe đến cơ quan đăng ký xe để thực hiện đăng ký xe theo quy định. Các thông tin trong Giấy khai đăng ký xe trực tuyến do chủ xe kê khai, bao gồm dữ liệu điện tử về nguồn gốc xe (xe sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu), dữ liệu điện tử về lệ phí trước bạ.

 

B3

Thu nhận, nhập thông tin:

Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả/ cá nhân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Trực tiếp đối chiếu nội dung trong giấy khai đăng ký xe với thực tế xe, gồm: Nhãn hiệu, loại xe, số máy, số khung, màu sơn, số chỗ ngồi, năm sản xuất và các thông số kỹ thuật khác; kiểm tra toàn bộ, chi tiết hình dáng kích thước, tổng thành khung, tổng thành máy của xe;

 

2. Chà số khung dán vào giấy khai đăng ký xe, đối chiếu số máy thực tế so với bản chà số máy dán tại giấy khai đăng ký xe và ký xác nhận kiểm tra lên bản chà số máy, số khung đó (một phần chữ ký trên bản chà, phần còn lại trên giấy khai đăng ký xe); ghi rõ ngày, tháng, năm và họ, tên cán bộ kiểm tra xe.

Bàn chà số khung, số máy của xe

B4

Nhập thông tin chủ xe, thông tin xe vào hệ thống đăng ký, quản lý xe; cập nhật trạng thái: xe tạm nhập tái xuất, xe miễn thuế, xe được cơ quan đăng ký giải quyết đóng lại số khung, số máy (nếu có), xe thế chấp ngân hàng.

Thông tin được ghi nhận vào hệ thống

B5

Hướng dẫn chủ xe kiểm tra thông tin: Chủ xe và xe, cấp biển số ngẫu nhiên trên hệ thống đăng ký, quản lý xe theo quy định; ghi biển số vào giấy khai đăng ký xe.

Biển số xe

B6

Cấp giấy hẹn cho chủ xe; trường hợp chủ xe có yêu cầu chuyển chứng nhận đăng ký xe qua Bưu điện thì hướng dẫn chủ xe làm thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ chuyển phát chứng nhận đăng ký xe.

Giấy hẹn đăng ký xe

B7

Thu lệ phí đăng ký xe theo quy định

Biên lai thu phí, lệ phí

B8

Trả biển số xe

Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả/ Bộ phận xử lý hồ sơ.

 

B9

Thu giấy hẹn, trả giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe.

Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả/ Bộ phận xử lý hồ sơ.

Giờ hành chính

Giấy chứng nhận đăng ký xe

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên biểu mẫu

Biểu mẫu

1

BM.01

Giấy khai đăng ký xe

 

7. HỒ SƠ LƯU

TT

Hồ sơ lưu

1

- Giấy khai đăng ký xe;

- Chứng từ lệ phí trước bạ;

- Chứng từ chuyển nhượng;

- Chứng từ nguồn gốc của xe;

Hồ sơ được lưu trữ, bảo quản tại Kho lưu trữ hồ sơ của Công an huyện Văn Bàn theo quy định hiện hành

Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 272
  • Trong tuần: 2,340
  • Tất cả: 956,155
Đăng nhập