Lĩnh vực Công thương
Công nghiệp Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện Quyết định số 3591/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thương mại Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thương mại Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Thương mại Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai Quyết định số 2742/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Lưu thông hàng hóa (rượu) Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Lưu thông hàng hóa (rượu) Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Lưu thông hàng hóa (rượu) Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Lưu thông hàng hóa (rượu) Cấp Giấy phép bán lẻ rượu Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Lưu thông hàng hóa (rượu) Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
Lưu thông hàng hóa (rượu) Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
lưu thông hàng hóa (thuốc lá) Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
lưu thông hàng hóa (thuốc lá) Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
lưu thông hàng hóa (thuốc lá) Cấp lại giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Quyết định số 3558/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
An toàn đập, hồ chứa thủy điện Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết đính số 803/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai
An toàn đập, hồ chứa thủy điện Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện Quyết đính số 803/QĐ-UBND ngày 01/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Tin liên quan
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 299
  • Trong tuần: 299
  • Tất cả: 954,114
Đăng nhập