UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết quý I năm 2022

         Qua 3 tháng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH trên địa bàn huyện, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy; HĐND huyện; sự phối hợp của các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể; sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn... Vì vậy, tình hình KT-XH quý I/2022 cơ bản duy trì và phát triển ổn định. Trong 3 tháng đầu năm, UBND huyện đã có nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH như: Chỉ đạo các cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện 8 đề án, 4 nghị quyết, 5 kế hoạch trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ XXI; Ban hành Chỉ thị về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; Chương trình công tác trọng tâm của huyện năm 2022; Ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa phát triển KT-XH,... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn huyện được đảm bảo ổn định. Vì vậy, các chỉ tiêu phát triển KT-XH hết Quý I/2022 cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra như: sản xuất vụ Xuân đảm bảo khung thời vụ, đầu đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra; Tổng thu NSNN trên địa bàn huyện thực hiện 80,2/252,2 tỷ đồng, bằng 32% KH giao và bằng 121% so cùng kỳ...

         Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế như diễn biến của dịch bệnh Covid-19 phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, đã tác động đến mọi mặt đến đời sống kinh tế - xã hội của Nhân dân trên địa bàn huyện; Tiến độ trồng rừng còn chậm. Do thời tiết rét đậm, rét hại làm thiệt hại đến đầu đàn gia súc, công tác sản xuất vụ Xuân của Nhân dân tại một số xã; Việc triển khai thực hiện quy hoạch sắp xếp các điểm dân cư nông thôn đối với các xã còn chậm; Tình hình tội phạm ma túy tăng, tiềm ẩn phức tạp; Công tác cải cách hành chính chưa thật sự có sự chuyển biến mạnh mẽ.

         Nhằm khắc phục những khó khăn, trong thời gian tới Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Văn Bàn lần thứ 21; Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025, trong đó năm 2022, Huyện ủy, UBND huyện chọn 02 lĩnh vực đột phá đó là: Hoàn thiện Chiến lược phát triển du lịch, dịch vụ, nông nghiệp và kinh tế hạ tầng huyện Văn Bàn và Tiếp tục thực hiện Quy hoạch sắp xếp dân cư nông thôn trên địa bàn huyện, trong đó hoàn thành tối thiểu 01 điểm Quy hoạch sắp sếp dân cư trên địa bàn huyện. Vì vậy, năm 2022 cần xác định là tăng tăng tốc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021-2025 cũng như hoàn thành kế hoạch phát triểm KT-XH năm 2022. kế hoạch giai đoạn 2021-2025 cũng như hoàn thành kế hoạch phát triểm KT-XH năm 2022.
Minh Tuấn, VP. HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 201
  • Trong tuần: 2,269
  • Tất cả: 956,084
Đăng nhập