UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015.

Ngày 05/4/2016 Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 955/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai năm 2015. Kết quả xếp loại này cũng là một trong các cơ sở để xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét thi đua khen thưởng đối với các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh Lào Cai năm 2015.

Ngày 4/9/2014 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã công bố kết quả về chỉ số cải cách hành chính; Theo kết quả xếp loại năm 2014 thì tỉnh Lào Cai xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 2 bậc so với năm 2013 (11/63) và nằm trong top thứ nhì của cả nước với kết quả có chỉ số từ 80% trở lên đến dưới 90%.

Qua kết quả năm 2014 đã khẳng định tỉnh Lào Cai đã xây dựng một hệ thống hành chính các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến huyện, đến xã được thông suốt, trong sạch, vững mạnh hiện đại, hiệu lực và hiệu quả từ đó làm tăng tính dân chủ và pháp quyền trong hoạt động điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch nhằm giảm thiểu chi phí về thời gian và kinh phí của các cá nhân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Kết quả năm 2015 đối với các sở có 09 sở đạt loại tốt, 07 sở đạt loại khá và 04 sở đạt loại trung bình, không có sở nào đạt loại yếu. Đối với các huyện, thành phố có 7/9 huyện, thành phố đạt loại tốt, đạt loại khá có 02 huyện. Trong đó, huyện Văn Bàn đứng thứ 6 đạt 62/75 điểm, xếp loại tốt. Xem chi tiết tại đây

Qua việc công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai năm 2015 lần này càng khẳng định quyết tâm của tỉnh trong công tác thực hiện cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước phải ngày càng trở nên hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân được tốt hơn, chất lượng các thể chế nhà nước đồng bộ, khả thi, đi vào cuộc sống hơn, cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan nhà nước khi thực hiện cải cách hành chính đạt hiệu quả, hiệu lực hơn.

Minh Tuấn: Văn phòng UBND huyện

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 253
  • Trong tuần: 253
  • Tất cả: 954,068
Đăng nhập