Huyện Văn Bàn đề nghị hỗ trợ tài sản cho các hộ gia đình, cá nhân làm nhà trên đất nông nghiệp khi nhà nước thu hồi đất

         Trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn huyện năm 2019 có 07 công trình đang thực hiện với 23 hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất, có tài sản gắn liền với đất không đủ điều kiện được bồi thường về tài sản. Tài sản của các hộ gia đình được hình thành trên đất trước thời điểm công bố quy hoạch dự án, tại thời điểm hình thành tài sản không bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền lập biên bản xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và các quy định khác của pháp luật; các hộ gia đình, cá nhân xây dựng công trình với mục đích phục vụ sản xuất, sinh hoạt. Do đó để hạn chế khó khăn cho người bị thu hồi đất, đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND huyện Văn Bàn đã đề nghị UBND tỉnh cho phép hỗ trợ về tài sản cho các hộ gia đình cá nhân tại Tờ trình số 266/TTr-UBND ngày 13/8/2019 với tổng kinh phí hỗ trợ của 07 công trình là hơn 2.921 triệu đồng, trong đó:

          Công trình Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư nhà hợp khối các cơ quan huyện Văn Bàn có 02 hộ gia đình, cá nhân có tài sản trên đất nông nghiệp (nhà ở, bán mái, nhà vệ sinh, bể phốt).

          Công trình Hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính các cơ quan huyện Văn Bàn (hạng mục Doanh trại ban CHQS huyện Văn Bàn, theo quy hoạch) có 02 hộ gia đình, cá nhân có tài sản trên đất nông nghiệp (nhà ở, móng nhà, ao đào trên đất vườn).

          Công trình Chỉnh trang đô thị đường T25 kéo dài huyện Văn Bàn điểm đấu nối từ tuyến 25 điểm cuối đến đường Nội đồng Yên Thành xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, hạng mục: San nền từ điểm đầu + 125 đến +435m: Trong quá trình tổ chức giải phóng mặt bằng của công trình có 02 hộ gia đình, cá nhân đào ao, xây dựng các công trình trên đất ruộng.

Công trình Tiểu dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" - tỉnh Lào Cai thuộc Dự án: "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập" do Ngân hàng Thế giới tài trợ, hạng mục: Hồ Sung Lảng, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn có 03 hộ gia đình, cá nhân đào ao trên đật ruộng.

Công trình Nhà hợp khối các cơ quan huyện Văn Bàn có 07 hộ gia đình, cá nhân có tài sản trên đất nông nghiệp (Nhà ở, công trình phụ trợ, ao đào trên đất nông nghiệp).

          Công trình Hạ tầng kỹ thuật đường tuyến N7, huyện Văn Bàn có 01 hộ gia đình, cá nhân có tài sản trên đất nông nghiệp (Nhà ở, công trình phụ trợ).

          Công trình Đường Trục chính đến trung tâm huyện Văn Bàn có 06 hộ gia đình, cá nhân có tài sản trên đất nông nghiệp (Nhà ở, công trình phụ trợ).

          Sau khi UBND tỉnh chấp thuận, UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiến hành thực hiện các bước tiếp theo để hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thu hồi đất.

          Vương Thị Thảo – Văn phòng HĐND&UBND 
Vương Thị Thảo – Văn phòng HĐND&UBND
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 304
  • Trong tuần: 304
  • Tất cả: 954,119
Đăng nhập