Xử lý nghiêm hành vi lấn, chiếm đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai nhằm thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP. Trong đó, Bộ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành vi lấn, chiếm đất.


Ảnh minh họa - Internet.

Theo quy định tại Nghị định 102/2014/NĐ-CP, phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất. Phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở. Hành vi lấn, chiếm đất ở bị phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng.

Hành vi lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; trong lĩnh vực về giao thông đường bộ và đường sắt; trong lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; trong lĩnh vực về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão và trong các lĩnh vực chuyên ngành khác.

Tại dự thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất sửa đổi bổ sung xử phạt đối với trường hợp lấn, chiếm đất chưa sử dụng để thống nhất với hành vi vi phạm quy định tại Điều 64 của Luật đất đai; xác định lại mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm theo quy mô diện tích đất bị vi phạm để bảo đảm công bằng, dễ áp dụng.

Cụ thể, theo dự thảo, hành vi lấn, chiếm đất chưa sử dụng mức xử phạt được đề xuất như sau: Phạt tiền từ 1 – 3 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 1 ha; phạt tiền từ trên 3 triệu đồng đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1 ha đến dưới 3 ha; phạt tiền từ trên 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 3 ha trở lên.

Hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mức xử phạt được đề xuất như sau: Phạt tiền từ 2 – 5 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 1 ha; phạt tiền từ trên 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1 ha đến dưới 3 ha; phạt tiền từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 3 ha trở lên.

Hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, mức xử phạt được đề xuất như sau: Phạt tiền từ 3 – 10 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 1 ha; phạt tiền từ trên 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1 ha đến dưới 3 ha; phạt tiền từ trên 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 3 héc ta trở lên.

Hành vi lấn, chiếm đất ở, mức xử phạt được đề xuất như sau: Phạt tiền từ 5 – 20 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm dưới 1 ha; phạt tiền từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 1 ha đến dưới 3 ha; phạt tiền từ trên 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất lấn, chiếm từ 3 ha trở lên.

Theo dự thảo, hành vi lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình và đất công trình có hành lang bảo vệ thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; trong lĩnh vực về giao thông đường bộ và đường sắt; trong lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; trong lĩnh vực về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão và trong các lĩnh vực chuyên ngành khác.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Phạm Huấn (tổng hợp) - Theo Báo điện tử Chính phủ (baochinhphu.vn)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 287
  • Trong tuần: 287
  • Tất cả: 954,102
Đăng nhập