Tăng cường giám sát, tiếp xúc đối thoại với nhân dân

         Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh. Hàng năm Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện, đều tiến hành hiệp thương để thống nhất nội dung, thời gian tổ chức các cuộc giám sát theo đúng kế hoạch đề ra. Qua đó đã tổ chức được thực hiện 38 cuộc tại cơ sở; Trung bình mỗi năm 9,5 cuộc, vượt 1,5 cuộc so với mục tiêu đề án số 11 của BCH Đảng bộ huyện Văn Bàn khóa XX đề ra.

           Về hoạt động phản biện xã hội, mỗi năm Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cấp huyện đều tổ chức từ 2 hội nghị phản biện trở lên, đạt 100% mục tiêu đề án. Tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân bình quân 6 hội nghị/ năm. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện cũng tích cực phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thường trực HĐND các cấp, các ban của HĐND huyện; Tham gia giám sát 15 cuộc tại 32 đơn vị về các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, thực hiện chính sách, pháp luật. Phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện giám sát 20 cuộc. Thông qua hoạt động phối hợp giám sát, Ủy ban MTTQ huyện trực tiếp đóng góp ý kiến, kiến nghị tới các cơ quan, đơn vị kịp thời thực hiện tốt các chính sách, chế độ với người dân.

         Tuy nhiên nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền và các cơ quan nhà nước các cấp, về vai trò công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chưa thật sự đầy đủ.

         Vì vậy thời gian tới, huyện ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước gắn với hoạt động giám sát, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền theo kế hoạch đề ra. Tổ chức hội nghị lấy ý kiến phản biện của nhân dân đối với các dự thảo về chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước có phạm vi ảnh hưởng rộng. Liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân khi được yêu cầu. 

Dương Thị Thi, Trung tâm VHTT - TT
Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 189
  • Trong tuần: 1,241
  • Tất cả: 606,089
Đăng nhập