Ban Tuyên giáo

 

1. Trưởng Ban

- Họ và tên: BÙI THỊ NHÀI

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1971

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Ủy viên BTV; Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Nông nghiệp

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 23/01/1995

 

   2. Phó Trưởng Ban

- Họ và tên: ĐÀM SÔNG HƯƠNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 07/7/1983

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ:Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ Toán ứng dụng

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 20/10/2011


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 99
  • Trong tuần: 99
  • Tất cả: 905,333
Đăng nhập