Thông tin - Nhiệm vụ

 

Đồng chí: LƯƠNG THANH HƯƠNG

 - Ngày, tháng, năm sinh:01/06/1976

 - Dân tộc: Tày

 - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

 - Quê quán: Khánh Yên Trung - Văn Bàn - Lào Cai

 - Đơn vị công tác:UBND huyện Văn Bàn

 - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 22/04/1995

 
    Nhiệm vụ được phân công:

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Y tế; Giáo dục và Đào tạo; BHXH; Dân số và phát triển; An toàn thực phẩm (do Chủ tịch UBND huyện ủy quyền);

- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội; xuất khẩu lao động

- Công tác Dân tộc; Tôn giáo; Thanh niên; phụ nữ

- Văn hóa; Thể dục thể thao; Du lịch;

- Truyền thanh, truyền hình;

- Các tổ chức Hội xã hội, Hội đặc thù;

- Các Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục QP-AN;

- Các chương trình mục tiêu quốc gia về lĩnh vực xã hội.

- Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện;

- Các chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực Văn hóa;

- Thông tin - Truyền thông;

- Trực tiếp phụ trách hoạt động của cơ quan Văn phòng HĐND & UBND huyện.

- Trưởng Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực được phân công;

- Giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo thuộc các lĩnh vực được phân công;

- Theo dõi, chỉ đạo thị trấn Khánh Yên; các xã Khánh Yên Thượng, Khánh Yên Trung, Khánh Yên Hạ; Chiềng Ken; Liêm Phú; Nậm Tha.

- Thực hiện những công việc cụ thể khác theo phân công của Chủ tịch UBND huyện.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 142
  • Trong tuần: 142
  • Tất cả: 905,376
Đăng nhập