Ban Thường vụ

 

1. Đồng chí: NGUYỄN THÀNH SINH

- Ngày, tháng, năm sinh: 08/06/1972

- Dân tộc: Dáy

- Chức vụ: Bí thư Huyện ủy.

- Quê quán: Xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư thủy nông

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 26/11/1994

 

2. Đồng chí: TRẦN THỊ VIỆT

- Ngày, tháng, năm sinh: 30/06/1968

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

- Quê quán: Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

- Đơn vị công tác: Huyện ủy Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân sư phạm; Thạc sỹ quản lý giáo dục

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 20/11/1997

 

3.Đồng chí: PHÍ CÔNG HOAN

- Sinh ngày: 04/2/1975

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: UVBTV - Chủ tịch UBND huyện

- Quê quán: Đông Á - Đông Hưng - Thái Bình

- Đơn vị công tác: Huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Thạc sĩ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao Cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 07/01/2004

   

Đồng chí: HOÀNG ĐÌNH TOM

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/04/1968

- Dân tộc: Tày

- Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

- Quê quán: Xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

- Đơn vị công tác: Ban Tổ chức Huyện ủy Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Chính trị

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 20/03/1993

 

5. Đồng chí: BÙI THỊ NHÀI

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/10/1971

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Quê quán: Xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

- Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Huyện ủy Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Nông nghiệp

- Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 23/01/1995

   6. ĐỒNG CHÍ: NGUYỄN VĂN BÀN

  - Ngày, tháng, năm sinh:05/4/1970

  - Dân tộc: Kinh

  - Chức vụ: Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

  - Quê quán:

  - Đơn vị công tác: Huyện ủy Văn Bàn

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm 

  - Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:

    7. ĐỒNG CHÍ: HOÀNG VĂN QUANG

  - Ngày, tháng, năm sinh:20/3/1976

  - Dân tộc: Kinh

  - Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND huyện

  - Quê quán:

  - Đơn vị công tác: UBND huyện Văn Bàn

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:Thạc sỹ Quản lý Kinh tế

  - Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 04/10/1999

   

8. Đồng chí:  BÙI THỐNG NHẤT

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/01/1977

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Trưởng Công an huyện

- Quê quán: Xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định

- Đơn vị công tác: Công an huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân An ninh Nhân dân

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 28/04/2001

 

9. Đồng chí: LIỀNG A VẤN

- Ngày, tháng, năm sinh:20/7/1975

  - Dân tộc: Giáy

  - Chức vụ:Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

  - Quê quán:

  - Đơn vị công tác:Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Bàn

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Quân sự

  - Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 

    10. ĐỒNG CHÍ: LA TIẾN THUẬT

  - Ngày, tháng, năm sinh: 25/11/1979

  - Dân tộc: Tày

  - Chức vụ: Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện

  - Quê quán:

  - Đơn vị công tác: MTTQ VN huyện

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:Thạc sỹ Nông nghiệp

  - Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 

   11. ĐỒNG CHÍ:NGUYỄN TẤT THẮNG

  - Ngày, tháng, năm sinh:11/8/1968

  - Dân tộc: Tày

  - Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND huyện

  - Quê quán:

  - Đơn vị công tác: UBND huyện Văn Bàn

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Xây dựng

  - Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 

 

12. Đồng chí: NGUYỄN VĂN HÙNG

- Ngày, tháng, năm sinh: 15/05/1964

- Dân tộc: Kinh

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy thị trấn Khánh Yên

- Quê quán: Ngô Quyền - Tiên Lữ - Hưng Yên

- Đơn vị công tác: UBND thị trấn Khánh Yên

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 24/05/1993

 

 


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 208
  • Trong tuần: 1,260
  • Tất cả: 606,108
Đăng nhập