LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

 

 Đồng chí: NGUYỄN THÀNH SINH

  - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

  - Ngày, tháng, năm sinh: 08/06/1972

  - Dân tộc: Giáy

  - Quê quán: Xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

  - Đơn vị công tác: Huyện ủy Văn Bàn

  - Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Kỹ sư Thủy nông

  - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

  - Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 26/11/1994

 

 Đ/C: NGUYỄN TẤT THẮNG

- PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Dân tộc: Tày 

- Quê quán: xã Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

- Đơn vị công tác: HĐND và UBND huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 15/9/1998

 Đ/C: HOÀNG THÚY LOAN

- TRƯỞNG BAN DÂN TỘC HĐND HUYỆN

- Ngày, tháng, năm sinh: 10/06/1974

- Dân tộc: Tày

- Chức vụ:Trưởng Ban 

- Quê quán: Khánh Yên Trung - Văn Bàn - Lào Cai

- Đơn vị công tác: HĐND và UBND huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 28/7/2004

 

 Đ/C: LÙ DU THẢI

- TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN

- Ngày, tháng, năm sinh:

- Dân tộc: Tày

- Chức vụ:Trưởng Ban 

- Quê quán: Pha Long - Mường Khương - Lào Cai

- Đơn vị công tác: HĐND và UBND huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 19/11/2003

 

Đ/C: HÀ TIẾN SỰ

- TRƯỞNG BAN KINH TẾ HĐND HUYỆN

- Ngày, tháng, năm sinh: 03/02/1980

- Dân tộc: Tày

- Chức vụ:Trưởng Ban 

- Quê quán: Hòa Mạc - Văn Bàn - Lào Cai

- Đơn vị công tác: HĐND và UBND huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam:  11/12/2001


Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 165
  • Trong tuần: 165
  • Tất cả: 905,399
Đăng nhập