ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI

I- Điều kiện tự nhiên:

1- Vị trí địa lý:

          Các mặt tiếp giáp:

+ Phía Đông giáp với xã Dương Quỳ

+ Phía Tây giáp với xã Minh Lương

+ Phía Nam giáp với xã Nậm Xây

+ Phía Bắc giáp với Dần Thàng

          - Là xã thuộc vùng III của huyện Văn Bàn, có tổng số 6 thôn bản.

2- Đất đai: Tổng diện tích tự nhiên: 6.016 ha.

          - Đất nông nghiệp: 414 ha.

          - Diện tích lúa nước: 201 ha.

          - Đất lâm nghiệp có rừng: 3.401 ha:

          Trong đó:    + Rừng tự nhiên: 2.424 ha.

                             + Rừng trồng: 977 ha.

          - Đất ở: 17 ha.

          - Đất đồi núi chưa sử dụng: 2.025 ha.

II- Điều kiện kinh tế - xã hội:

1- Dân cư: Tổng số: 348  hộ, 2.066 Khẩu; gồm 5 dân tộc (Dao, Thái, Tày, Kinh).

2- Lao động: Tổng số: 1191 Lao động; trong đó lao động nữ:  650 Người.

3- Đời sống kinh tế:

          - Bình quân thu nhập:  6,480 triệu đông/ người/ năm.

          - Tổng số hộ nghèo: 183 hộ, 883 khẩu; Tỷ lệ hộ nghèo: 47 %.

 III- Về cơ sở hạ tầng:

1- Đường giao thông liên thôn: 13,7 km, Đạt theo tiêu trí NTM:         km.

2- Thuỷ lợi: Tổng số kênh mương: 12,284 km; kiên cố hoá:      km.

3- Giáo dục (năm học 2012 - 2013):

- Mầm non: 1 trường/ 11 lớp/ 166 học sinh.

- Tiểu học: 1 trường/ 13 lớp/ 221 học sinh.

- Trung học cơ sở: 1 trường/ 6 lớp/ 168 học sinh.

- Số học sinh đi học TBPT là: 25 học sinh.

4- Trạm y tế: 01 trạm / 2 Giường bệnh.

5- Phát thanh truyền hình:  01 trạm; 6 cụm loa thôn, bản (đã hỏng).

6- Điện lưới Quốc gia: Thôn có điện lưới Quốc gia: 5/6 thôn.

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CẤP XÃ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

ĐTCQ

Di động

1

La Văn Bô

BT ĐU - CT HĐND

 

0987.630.384

2

Trần Đình Mát

PBT - Đảng ủy

 

01685.513.409

3

La Văn Thủy

CT UBND

0203.863.899

0986.834.626

4

La Văn Nguyên

PCT - UBND

0203.863.551

0979.577.024

5

Hà Văn Chương

PCT - HĐND

0203.863.551

0985.310.650

6

Văn phòng  0203.895.027- Email:  xthamduong-vanban@laocai.gov.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 93
  • Trong tuần: 93
  • Tất cả: 905,327
Đăng nhập