Thông tin chung UBND xã Nậm Dạng

 I. Danh sách trích ngang một số lãnh đạo chủ chốt thị trấn Khánh Yên:

1. Bí thư, chủ tịch HĐND:

- Họ tên: Bàn Thừa Vạn

- Điện thoại liên hệ: Cơ quan: 02143.507 003. Di động: 0977557967.

2. Phó chủ tịch HĐND:

- Họ tên: Triệu Văn Sinh.

- Điện thoại liên hệ: Cơ quan: 02143.507003. Di động: 0975606940.

3. Chủ tịch UBND:

- Họ tên: Hoàng Thị Hạnh.

- Điện thoại liên hệ: Cơ quan: 02143.507003. Di động: 01664047767.

4. Phó chủ tịch UBND:

* Họ tên: Nguyễn Anh Đức.

- Điện thoại liên hệ: Cơ quan: 02143.507003. Di động: 0977065788

II. Điều kiện tự nhiên: Là xã thuộc KV2 có 20 tổ dân phố. Tổng diện tích đất tự nhiên: 3912,05 ha.

1. Đất nông nghiệp: 2202,96 ha; Diện tích đất nông nghiệp đã giao: 1073,79 ha.

2. Diện tích đất lúa nước: 128,14 ha; Lúa 01 vụ: 0 ha; Lúa 02 vụ: 128,14 ha. (Đất trồng cây hàng năm: 223,63 ha; Đất vườn tạp: 27,3 ha; Đất trồng cây lâu năm: 15,61 ha; Đất đồng cỏ chăn nuôi: 68,19 ha; Đất có mặt nước nuôi thuỷ sản: 17 ha).

3. Đất lâm nghiệp có rừng: 1811,3 ha (Rừng tự nhiên:1023,84 ha; Rừng trồng: 187,5 ha).

4. Đất chuyên dùng: 32,68 ha; Đất ở: 11,01 ha; Đất đồi núi chưa sử dụng: 1637,92 ha.

III. Thực trạng về Kinh tế - Xã hội:

1. Dân cư: Tổng số: 343 hộ với  1.738 khẩu; Thành phần các dân tộc trên địa bàn xã: Gồm 06 dân tộc: Kinh, Tày, Dao, Xá Phó, Mường, Cao Lan.

2. Lao động: Tổng số: 1026  lao động; LĐ Nữ: 496 người; LĐ Nam: 530 người.

3. Đời sống kinh tế:

- Bình quân đất canh tác nông nghiệp: 0,3ha/hộ.

- Bình quân thu nhập: 13,5 triệu đồng/người/năm.

- Tổng số hộ nghèo:   131 hộ, khẩu; Tỷ lệ hộ nghèo: 38,2 %.

IV. Thực trạng về cơ sở hạ tầng:

1. Đường giao thông đến TT xã: Đường liên thôn: 10,46km.

2. Thuỷ lợi: Kiên cố hoá kênh mương: 14 km; Mương đất: 6km.

3. Cấp nước sinh hoạt tập trung: 01công trình/ 36  hộ hưởng lợi.

4. Giáo dục:

- Mầm non: 01 trường; 7  lớp; 144  học sinh.

- Trường Tiểu học và THCS: 01 trường; 11 lớp; 261 học sinh.

5. Y tế: Trạm y tế: 01 trạm/ 05 giường bệnh.

6. Phát thanh truyền hình: Trạm thu phát truyền thanh: 01 trạm.

7. Điện lưới Quốc gia: Tổng số có 7/7 thôn có điện lưới Quốc gia.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 224
  • Trong tuần: 224
  • Tất cả: 905,458
Đăng nhập