Thông tin chung về xã Khánh Yên Hạ huyện Văn Bàn

I .Danh sách trích ngan một số lãnh đạo chủ chốt xã Khánh Yên Hạ

1. Bí thư, chủ  tịch HĐND.

- Họ và tên: La Tiến Thuật

- Điện thoại liên hệ: 02143788034  -0988752011

2. Phó Bí Thư TTĐU - Chủ tịch HĐND.

- Họ và tên: Nguyễn Văn Quý

Điện thoại liên hệ: 0214 3788037 - 0979602631

3. Phó Chủ tịch HĐND:

- Họ và tên: Vũ Thị Thu: 0944528872

4. Chủ tịch UBND.

Họ và tên ; Ma Ngọc Hưng

Điện thoại liên hệ: 02143788572 - 01699166905

5. Phó chủ tịch UBND.

Họ và tên: Lục Xuân Hạnh

Điện thoại liên hệ : 0214788277 -  01675993755

II, Điều kiện tự nhiên:

Xã Khánh Yên Hạ là xã thuộc KV3, vùng III có 17 thôn bản. Tổng diện tích tự nhiên : 6.512.59 ha.

1. Đất nông nghiệp: 697,73ha; diện tích đất nông nghiệp đã giao: 678,47ha.

2. Diện tích đất lúa nước: 255,42 ha; lúa 02 vụ 230ha đất trồng hàng năm.         

Đất trồng cây lâu năm : 339,43 ha đất có mặt nuôi trồng thủy sản: 31,68 ha.

3. Đất lâm nghiệp có rừng: 5140,67 ha rưng tự nhiên : 5086,64 ha ; rừng trồng ; 118,13ha.

III, Thực trạng về kinh tế xã hội:

1. Dân cư: Tổng số: 1196 hộ với 5350 khẩu; thành phần các dân tộc trên địa bàn xã: gồm dân tộc kinh, tày, mông.

2. Lao động: Tổng số:

3. Đời sống kinh tế:

- Bình quân đất canh tác nông nghiệp:               ha/hộ.

- Bình quân thu nhập 23.3 triệu đồng/người/năm.

- Tổng số hộ nghèo: 124 hộ, khẩu; Tỷ lệ hộ nghèo: 10.49%.

IV. Thực trạng về cơ sở hạ tầng:

1. Đường giao thông đến TT xã: 9km; Đường lên thôn: 38,416 km.

2. Thủy lợi: Kiên cố hóa kênh mương: 35,020 km; mương đất: 5,455km.

3. Cấp nước sinh hoạt tập trung: 01công trình/ 520 hộ hưởng lợi.

4. Giáo dục:

- Mầm non: 02 trường; 07 lớp; 170 học sinh.

- Tiểu học: 02 trường; 21 lớp; 437 học sinh.

- Trường trung học cơ sở; 01 trường; 08 lớp; 254 học sinh.

- Trường trung học phổ thông số 4; 01 trường; 15 lớp; 518 học sinh.

5. Trạm y tế: 01 trạm/ 06 gường bệnh.

6. Phát thanh truyền hình: Duy trì tiếp sóng phát thanh tại cụm loa thôn.

7. Điện lưới quốc gia: Tổng số có 16/17 thôn có điện lưới quốc gia.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 201
  • Trong tuần: 201
  • Tất cả: 905,435
Đăng nhập