Thông tin chung về xã Hòa Mạc

I. Danh sách trích ngang một số lãnh đạo chủ chốt xã Hòa Mạc

1. Bí thư, chủ tịch HĐND:

- Họ tên: Lương Thanh Hương

- Điện thoại liên hệ: Cơ quan: 02143882248 - Di động: 0943474082

2. Phó chủ tịch HĐND:

- Họ tên: La Hồng Cường

- Điện thoại liên hệ: Cơ quan: 02143882248 - Di động: 0972062316

3. Chủ tịch UBND:

- Họ tên: Ngô Quang Trung

- Điện thoại liên hệ: Di động: 0978649699

4. Phó chủ tịch UBND:

- Họ tên: Hà Đình Quân

- Điện thoại liên hệ: Di động: 01693987822

II. Điều kiện tự nhiên:

Hòa Mạc Là xã thuộc KV1, vùng II  có 9 thôn bản. Tổng diện tích đất tự nhiên: 2591,95

1. Đất nông nghiệp: 1.180,7 ha; Diện tích đất nông nghiệp đã giao: 1.172,15 ha.

2. Diện tích đất lúa nước: 175 ha; Lúa 02 vụ: 175 ha. (Đất trồng cây hàng năm: 99,47 ha;Đất trồng cây lâu năm: 52,13 ha; Đất có mặt nước nuôi thuỷ sản: 27,93 ha).

3. Đất lâm nghiệp có rừng: 837,76 ha (Rừng tự nhiên: 551,0 ha; Rừng trồng:286,76 ha).

4. Đất chuyên dùng: 46,65 ha;

5. Đất ở: 22,57 ha;

 6. Đất đồi núi chưa sử dụng: 1.181,15 ha.

III. Thực trạng về Kinh tế - Xã hội:

1. Dân cư: Tổng số: 692 hộ với 3397 khẩu; Thành phần các dân tộc trên địa bàn xã: Gồm 02 dân tộc: Tày, kinh.

2. Lao động: Tổng số: 2221 lao động.

3. Đời sống kinh tế:

- Bình quân đất canh tác nông nghiệp: 0,70 ha/hộ.

- Bình quân thu nhập: 22.7 triệu đồng/người/năm.

- Tổng số hộ nghèo: 72 hộ, khẩu; Tỷ lệ hộ nghèo: 10,40 %.

IV. Thực trạng về cơ sở hạ tầng:

1. Đường giao thông đến TT xã: 7 km đường ; Đường liên thôn: 15,498 km.

2. Thuỷ lợi: Kiên cố hoá kênh mương: 25,967km; Mương đất: 5,554 km.

3. Cấp nước sinh hoạt tập trung: 7 công trình/ 692 hộ hưởng lợi.

4. Giáo dục:

- Mầm non: 01 trường; 18  lớp; 205 học sinh.

- Trường Tiểu học: 01 trường;  12 lớp; 255 học sinh.

- Trường THCS: 01 trường; 6 lớp; 162 học sinh.

5. Y tế: Trạm y tế: 01 trạm/ 06 giường bệnh.

6. Phát thanh truyền hình: Duy trì tiếp sóng phát thanh tại các cụm loa thôn.

7. Điện lưới Quốc gia: Tổng số có 9/9 thôn có điện lưới Quốc gia.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 106
  • Trong tuần: 106
  • Tất cả: 905,340
Đăng nhập