ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI

I- Điều kiện tự nhiên:

1- Vị trí địa lý:

          - Trung tâm xã cách trung tâm huyện 23 km về phía Tây của huyện Văn Bàn.

          Các mặt tiếp giáp:

+ Phía Đông giáp xã Nậm Mả

+ Phía Tây giáp với xã Dương Quỳ - Thẩm Dương

+ Phía Nam giáp với xã Hòa Mạc - Nậm Dạng

+ Phía Bắc giáp với xã Nậm Chày

          - Là xã thuộc vùng III của huyện Văn Bàn, có tổng số 7 thôn bản.

2- Đất đai: Tổng diện tích tự nhiên: 4.808,25 ha.

          - Đất nông nghiệp: 2.520,72 ha.

          - Diện tích lúa nước: 321,05 ha.

          - Đất lâm nghiệp có rừng: 300,40 ha:

          Trong đó:    + Rừng tự nhiên: 265,50 ha.

                             + Rừng trồng: 34,90 ha.

          - Đất ở: 14,36 ha.

          - Đất đồi núi chưa sử dụng: 2.029,13 ha.

II- Điều kiện kinh tế - xã hội:

1- Dân cư: Tổng số: 310  hộ, 1.708 Khẩu; gồm 1 dân tộc (Dao).

2- Lao động: Tổng số: 1.210 Lao động; trong đó lao động nữ: 609 Người.

3- Đời sống kinh tế:

          - Bình quân thu nhập:  13 triệu đông/ người/ năm.

          - Tổng số hộ nghèo: 117 hộ; Tỷ lệ hộ nghèo: 38 %.

III- Về cơ sở hạ tầng:

1- Đường giao thông liên thôn: 20,3 km, Đạt theo tiêu trí NTM:  0 km.

2- Thuỷ lợi: Tổng số kênh mương: 18,310 km; kiên cố hoá: 7,15 km.

3- Giáo dục:

- Mầm non: 1 trường/ 6 lớp/ 107 học sinh.

- Tiểu học: 2 trường/ 18 lớp/ 191 học sinh.

- Trung học cơ sở: 1 trường/ 4 lớp/ 144 học sinh.

4- Trạm y tế: 01 trạm / 2 Giường bệnh.

5- Phát thanh truyền hình: 

6- Điện lưới Quốc gia: Thôn có điện lưới Quốc gia: 5/7 thôn.

 

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CẤP XÃ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

ĐTCQ

Di động

1

Bàn Văn Khách

BT ĐU - CT HĐND

 

0977.466.139

2

Triệu Ồng Lai

PBT - Đảng ủy

 

01236.118.010

01649.864.653

3

Phùng Xuân Phúc

CT UBND

 

0982.394.487

4

Triệu Văn Hoa

PCT - UBND

 

01694.044.252

5

Triệu Hữu Châu

PCT - HĐND

 

0979.602.904

6

Văn phòng  0203.507.270- Email:  xdanthang-vanban@laocai.gov.vn

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 150
  • Trong tuần: 150
  • Tất cả: 905,384
Đăng nhập