Thông tin chung về xã Chiềng Ken huyện Văn Bàn

I. Danh sách trích ngang lãnh đạo chủ chốt xã Chiềng Ken

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Ghi chú

Cơ quan

Di động

1

Ma Văn Bằng

Bí thư ĐU - Chủ tịch HĐND xã

02143788191

01643261848

 

2

Vấn Văn Chài

Phó Bí thư TTĐU

02143788191

01658162177

 

3

Vấn Gia Lâm

Phó Bí thư ĐU - Chủ tịch UBND xã

02143882431

01695090893

 

4

Hoàng Văn Kính

Phó Chủ tịch HĐND xã

0214788191

0986299143

 

5

Nguyễn Thị Thu

Phó Chủ tịch UBND xã

02143882431

0982072334

 

 

II. Điều kiện tự nhiên:

Chiềng Ken Là xã thuộc KV1, vùng III  có 17 thôn bản. Tổng diện tích đất tự nhiên: 5.467ha, trong đó:

1. Đất nông nghiệp: 582,36 ha; Diện tích đất nông nghiệp đã giao: 534,34 ha.

2. Diện tích đất lúa nước: 243,22 ha; Lúa 02 vụ: 543,22 ha. (Đất trồng cây hàng năm: 184,92 ha;Đất trồng cây lâu năm: 154,22 ha; Đất có mặt nước nuôi thuỷ sản: 32,27 ha).

3. Đất lâm nghiệp có rừng: 3.420,49 ha (Rừng sản xuất: 3.262,47 ha; Rừng Phòng hộ: 158,02 ha).

4. Đất phi nông nghiệp: Đất ở: 33,10 ha; Đất chuyên dùng: 51,02;

5. Đất chưa sử dụng:

- Đất bằng: 15,89 ha

 - Đất đồi núi chưa sử dụng: 1.175,71 ha.

III. Thực trạng về Kinh tế - Xã hội:

1. Dân cư: Tổng số: 1107 hộ với  5235 khẩu; Thành phần các dân tộc trên địa bàn xã: Gồm 7 dân tộc anh em cùng sinh sống (Tày chiếm 73%, kinh chiếm 2,2%, Dao chiếm 0,09%, Thái chiếm 0,09%, Xa phó chiếm 8%, H’Mông chiếm 6,9%, Dáy chiếm 7,8%).

2. Lao động: Tổng số: 2.517 lao động, trong đó:

-  Lao động nữ: 1.257 người;

- Lao động nam: 1.260 người.   .

3. Đời sống kinh tế:

- Bình quân đất canh tác nông nghiệp: 0,21 ha/hộ.

- Bình quân thu nhập: 17,5 triệu đồng/người/năm.

- Tổng số hộ nghèo: 358 hộ, 1644 khẩu; Tỷ lệ hộ nghèo: 32,5 %.

IV. Thực trạng về cơ sở hạ tầng:

1. Đường giao thông đến TT xã: 08 km đường; Đường liên thôn: 24,02 km.

2. Thuỷ lợi: Kiên cố hoá kênh mương: 31,44 km; Mương đất: 9,77 km.

3. Cấp nước sinh hoạt tập trung: 07 công trình/ 419 hộ hưởng lợi.

4. Giáo dục:

- Mầm non: 01 trường; 14 lớp; 283 học sinh.

- Trường Tiểu học: 03 trường;  29 lớp; 522 học sinh.

- Trường PT dân tộc BT THCS: 01 trường; 11 lớp;   307 học sinh.

5. Y tế: Trạm y tế: 01 trạm/ 06 giường bệnh.

6. Phát thanh truyền hình: Duy trì tiếp sóng phát thanh tại các cụm loa thôn bản (toàn xã 08 cụm loa trung tâm).

7. Điện lưới Quốc gia: Tổng số có 14/17 thôn có điện lưới Quốc gia.

          V. Tiềm năng, thế mạnh của xã:

Chiềng Ken là một trong những địa phương có tiềm năng về phát triển kinh tế - xã hội nhất là kinh tế nông lâm nghiệp, thương mại và dịch vụ. Với lợi thế hơn 5 nghìn ha đất tự nhiên, địa hình khá bằng phẳng thuận lợi cho phát triển chăn nuôi đại gia súc, gia cầm nhất là các mô hình nuôi lợn đen bản địa, gà thả đồi, đại gia súc làm thương phẩm, xen lẫn các mô hình là mô hình trồng cây gây rừng, tổ chức bảo vệ và trồng mới 80 - 100ha đạt và vượt kế hoạch giao. Bên cạnh những tiềm năng trên, xã Chiềng Ken còn có một trong những tiềm năng quan trọng, quyết định đó là đội ngũ lao động trẻ vừa đáp ứng được nhu cầu công việc của địa phương vừa đáp ứng nhu cầu lao động thủ công đối với các doanh nghiệp góp phần xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt một trong những tiềm năng và khơi dậy lịch sử trong những năm qua, cán bộ và nhân dân các dân tộc xã Chiềng Ken luôn không ngừng phấn đấu, bổ sung các chứng tích lịch sử để quảng bá về Đền Ken. Hàng năm lễ hội dâng hương được tổ chức vào ngày mùng 7 âm lịch, một cách trang nghiêm thu hút hàng nghìn khách thập phương đến dâng hương. Thông qua đó, tạo điều kiện cho nhân dân xã Chiềng Ken hiểu, biết hơn về hơn về du lịch tâm linh. Là địa phương có hai loại khoáng sản Apatit và quặng sắt quý sa tạo điều kiện cho gần 100 hộ gia đình tại thôn Phúng có công ăn việc làm, nâng cao thu nhập. Phát hiện và phát triển những thế mạnh trên hiệu quả là điều kiện quyết định xây dựng xã Chiềng Ken hoàn thành mục tiêu  “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 419
  • Trong tuần: 419
  • Tất cả: 610,416
Đăng nhập