Văn phòng HĐND&UBND

 Chánh Văn phòng:

- Họ và tên:PHẠM ĐỨC HUẤN

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND&UBND huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

Phó Chánh văn phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN THỊ THƠM

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND&UBND huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

 

 Phó Chánh văn phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN HUY THANH

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND&UBND huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 100
  • Tất cả: 905,334
Đăng nhập