Tài nguyên và Môi trường


 Trưởng phòng:

- Họ và tên: 

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:


Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: 

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

   

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 19
  • Hôm nay: 116
  • Trong tuần: 116
  • Tất cả: 905,350
Đăng nhập