Tài chính - Kế hoạch


 Trưởng phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN KHÁNH TOÀN

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:


Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN ĐỨC TUẤN

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

   

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 22
  • Hôm nay: 167
  • Trong tuần: 167
  • Tất cả: 905,401
Đăng nhập