Nông nghiệp và PTNT


 Trưởng phòng:

- Họ và tên: NGUYỄN HỮU THIỆN

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:


Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên: LÊ QUANG ĐỒNG

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

   Phó Trưởng phòng:

- Họ và tên:TRIỆU QUỐC CHƯỞNG

- Ngày tháng năm sinh:

- Dân tộc: Kinh

- Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bàn

- Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ

- Ngày vào Đảng:

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 133
  • Trong tuần: 133
  • Tất cả: 905,367
Đăng nhập